贵州快3

讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

西汉大臣韦贤都做过哪些事情 韦贤的事迹都有哪些

来源:讲历史2018-01-29 15:38:22责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】韦贤(约前148年-前67年)西汉大臣。汉族,字长孺。鲁国邹(今邹城东南)人。性质朴,善求学,精通《诗》、《礼》、《尚书》,号称邹鲁大儒。征为博士,给事中,进…

wéixián(yuēqián148nián-qián67nián)西hànchén hàn,zhǎng guózōu(jīnzōuchéngdōngnán)rén xìngzhì,shànqiúxué,jīngtōng shī      shàngshū ,hàochēngzōu zhēngwéishì,gěishìzhōng,jìngōngshòuzhāo shī ,qiānguāngzhānshì 鸿hóng xuānshí,juéguānnèihóu,wéizhǎngxìnshǎo shēngxìngchún,duìmíngkànhěndàn,xīnzhuānzhùshū,yīnxuéshífēichángyuān,jiāntōng    shàngshū děngjīng,bìngjiāoshòu shījīng zhemíng dāngshíderéndōuchēngwéizōu 

qián71nián,dàicàiwéichéngxiàng,fēngyánghóu,shí700 qián69niánlǎobìngguān,,shì"
jiēhóu" cóngwéixián,hàndàishǐyǒuchéngxiàngzhìshìzhì 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>韦</rb><rt>wéi</rt><rb>贤</rb><rt>xián</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>过</rb><rt>guò</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>韦</rb><rt>wéi</rt><rb>贤</rb><rt>xián</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>迹</rb><rt>jì</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt>

wéixiándeshìdōuyǒuxiē

hàn

shí,cǎidǒngzhòngshū chùbǎijiā,zūnshù dejiàn,shèjīngshì,tuīzūnxué,wéixiánjīngshūzhìshì 西hànshí,jīngxuépàibiélín,xuéshùfēnnónghòu  jīng yǒugāoshìxué jīngshìxuézhīfèn, shàngshū yǒuōuyángshìxuéxiǎoxiàhóushìxuézhībié shēngōngzhì shī jiànzhǎng,chuánzhìxiáqiū(jīnyǎnzhōushì)jiānggōng,zhòngzuìshèng jiānggōngwéiwéixiándelǎoshī,xiánchéngshēngōng jiānggōngdeyánjiūchéngguǒ,yòuyǒuxīndechǎnshì,duì shījīng deyánjiūyòuxiàngqiántuījìn,xíngchéngde,shǐchēngwéishìxué 

wéixiánshēngzhuózhe,yuǎnjìnzhīmíng,cháotíngrènwéishìnánderéncái,jiùzhēngzhàowéishì hànzhāobìngbàiwéishī,qǐngjiāoshòu shījīng  jiǔ,shēngqiānwéiguāng zhānshì 鸿hóng zhāobēngshì,méiyǒu,jiāngjun1huòguānggōngqīngmengòngtóngshāng,zūnxiàoxuān xuāngāngwèishí,wéixiányīnwéicānmóuānzōngmiào,juéguānnèihóu,xiǎngyǒushí zhèshíhòu,gǎirènzhǎngxìngōngshǎo(tàihòuguānshǔ,zhǎngxìngōngshìtàihòusuǒzhùdegōngmíng),yīnwéishìzhāodelǎoshī,hěnshòuzūnzhòng 

xuānběnshǐsānnián(gōngyuánqiánshínián),wéixiánjīngshíduōsuì chéngxiàngcàizhí,xuānmìngrèn,bìngfēngwéiyánghóu,shíbǎi wéixiándānrènleniándechéngxiànghòu,zàixuānjiēsānnián(gōngyuánqiánliùshínián),lǎobìngwéiyóu,shàngshūqǐngqiú退tuìxiū xuānjiàoniánshìgāo,tàiláolèi,jiùzhǔnzhí,shǎnggěibǎijīnhuángjīn niánhòu,wéixiánshì,xuānháixiàzhàobān jiēhóu deshìhào,yóujiànshìduōmeshòuhuángdezhòng 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

三国的真相 拨开迷雾见诸葛

我们前面的几篇文章,看起来使很多读者不满,骂我们“抄书”的有之,骂我们“胡说”的有之,说明陈寿“公报私仇”的有之,论证史...详情>>

广东快乐十分 内蒙古快3 内蒙古快3 易中彩票开户 江苏快3走势图 内蒙古快3 上海快3 河南快3 甘肃快3 内蒙古快3