贵州快3

讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

古代附马洞房前与宫女睡觉 只为证明是不是男人

来源:讲历史2018-07-25 17:06:28责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】俗话说“皇帝的女儿不愁嫁。”这很好理解,攀上有权有势的亲家,成为皇亲国戚,谁不向往啊。秦朝时,宰相李斯不仅官运亨通,他的子女也个个与皇室缔结姻缘,与秦始皇这份亲…

huàshuō huángdeérchóujià  zhèhěnhǎojiě,pānshàngyǒuquányǒushìdeqīnjiā,chéngwéihuángqīnguó,shuíxiàngwǎngā qíncháoshí,zǎixiàngjǐnguānyùnhēngtōng,dehuángshìjiéyīnyuán,qínshǐhuángzhèfènqīnjiāguānláo,suǒ,qínshǐhuángjiān,zhèzhīliángcānglǎoshǔzhíshìfēngguāngxiàn qīngcháoshí,qiánlóngzuìhuāndelúnxiàogōngzhǔ,jiàgěileshēndeérfēngshēnyīn,shēnquánjiāréndōugēnzhezhānleshǎoguāng,fēngshēnyīnhūnhòu,guānzhígèngshìgāoshēng 便biànhòuláishēnbèiqiánlóngzhījiāqìngshālehòu,fēngshēnyīnnéngyīnwéigōngzhǔzhībǎozhùlexìngmìng 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>附</rb><rt>fù</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>洞</rb><rt>dòng</rt><rb>房</rb><rt>fáng</rt><rb>前</rb><rt>qián</rt><rb>与</rb><rt>yǔ</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>觉</rb><rt>jiào</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>证</rb><rt>zhèng</rt><rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>男</rb><rt>nán</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

qiánlóng,jiùyóudeshuōdàokāngān,kāngānmíngshàngshìqiánlóngchǒngchénhéngdesāngōng,shíshàngshìqiánlónghéngrénxiànghǎoshēngxiàdeshēng cóngxiǎoqiánlónghuángjiùdàidàogōngzhōng,qīnjiāoyǎng,shēngqiánfēngbèi,hòuzèngjun4wáng duìtóngqīnshēngéryàng,ēnchǒngzhī yǒudeshìhéngkàndàodeérdōulegōngzhǔ,zhèérshòuhuángchǒngài,jiànqiánlóngjiàngzhǐhūnne?

děngtǐngmènde,háishàngshūqǐngqiúgōngzhǔjiéqīn kāngānnéngnénggōngzhǔ,qiánlóngxīnháiméishùma?绿màodàidàozhèjìngjièshítǐngcuòde,shāngjun1 hàimín rénháishìxiēhǎoya,xiàngshùnzhìdechénjiùháng,zhīdàohuánggōulelǎo,huóhuógěile zhè,chéngquánleqíng,shùnzhìyáobǎidejiāngdejiāojìngōngzuòledǒngèfēi zhēnshìpéilerényòumìng!

huàshuōhuílái,gōngzhǔshìxiǎngjiùdàodeya biéshuōpíngmínbǎixìng,便biàndāngguān,zhīdàozhōngxiàguānwèidehuà,yàogōngzhǔběnshàngxiǎngdōuyàoxiǎng zhèjiùjiàoméndāngduì!shǐshàngzhīyǒumíngcháojiànzǒupiānfēng,guīdìnggōngzhǔzhāozàigāoguānmíngménzhōng,éryàozàiguānyuánshènzhìtōngbǎixìngzhōngxuǎn zhèyàngzuòdedezhǔyàoshìfángzhǐcháozhōngguānnèitínggōujié 

āi,zhūyuánzhāngwéilesūnzuòwěnqiānqiūjiāngshānháizhēnshìshàfèixīn,kuìshìfàngniújiānjiàohuāchūshēnā lǎorénjiādewēiyánhòudàisūnmenhǎohǎolǐnghuì,míngcháoránchūlemeduōguàiguàidenánghuáng bèibǎoxiázhìshēngdehuángyǒuzhī,bèinǎiniánggǎoduànjuésūndehuángyǒuzhī,gèngdeshì,gōngshēngjiùtiáoshéngchūlái,jiānghuángdejǐnggěiwǎngchù,huángzhíxuè,hǎoyuèdōulechuáng 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>附</rb><rt>fù</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>洞</rb><rt>dòng</rt><rb>房</rb><rt>fáng</rt><rb>前</rb><rt>qián</rt><rb>与</rb><rt>yǔ</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>觉</rb><rt>jiào</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>证</rb><rt>zhèng</rt><rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>男</rb><rt>nán</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

zhēnshìluànhǒnghǒngfāngchàngdēngchǎng,nàodehěn!yàowéicóngmínjiānxuǎn,xuǎnfànwéi,gōngzhǔjiùjiàdàocáimàoshuāngquándelángjun1  tiānxià,jiēwéilái tiānxiàrǎngrǎng,jiēwéiwǎng  zhèhuàshìfàngzhīhǎiérjiēzhǔnde míngwànshínián,yǒngnínggōngzhǔjiùchéngletàijiānshòu贿huìdeshēngpǐn,jiàleláobìngguǐ bàitánghángshíjiùdāngchǎngxuè,hūnhòudàoyuè便biànqiàoqiàole,gōngzhǔguǎshùniánér nánghuángshǎolejiùyàochūnánggōngzhǔ,jiàcuòrénshēng,háiyuànshǒuguǎshǒule?huànletángcháo sòngcháowèiqiángshìgōngzhǔ,hūnqiánhūnhòudegěikuángpài绿mào,shuígǎnhēngshēng?kànláimíngcháogōngzhǔlǎoshí,便biànguìwéigōngzhǔ, jiàcuòláng ya 

dàoleqīngcháo,huángshìlejiāoxùn,kāichuàngleshìhūnzhì zhèshìhūnshìxiànzàideshíshàngrénshìgǎoshímehūnqiántóng,háizhēnméimekāifàng zhèdeshìhūnshìzhǐyóuhuánghòuhuòtàihòuxiānzhǎolíngdegōng,měimíngyuē shìhūn ,bāngdebǎobèigōngzhǔshìshì gōngxiānbèipàitóngchuángwǎn,èrtiānjiùjiāngshuǐpíng,yǒuméiyǒushēngquēxiàn,nǎizhìxìngděngděngdōuxiànghuánghòutàihòubàogào gōngzhǔjiàlehòu,zhèmínggōngjiùzuòdexiǎoqièhuòshì 

zhècúnzàixiēwèn,huánggōngzhīyǒuhuángzhēnzhèngshàngdenánrén,ruòshìbèilínxìngguòderánnéngzàishì,yóuběnshàngduàndìngzhègōngshìtōngrénshìdehuánghuāniáng,suǒhuòdechuángzhīshíjiùshìhuánghòutàihòufēndeqiāoqiāohuà,suǒqíngbàodezhǔnquèzhēnyàoshékòule,shàngqiěměngměngdǒngdǒng,biǎoxiànhǎohǎo,shuōdeqīng 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>附</rb><rt>fù</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>洞</rb><rt>dòng</rt><rb>房</rb><rt>fáng</rt><rb>前</rb><rt>qián</rt><rb>与</rb><rt>yǔ</rt><rb>宫</rb><rt>gōng</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>睡</rb><rt>shuì</rt><rb>觉</rb><rt>jiào</rt><rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>证</rb><rt>zhèng</rt><rb>明</rb><rt>míng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>男</rb><rt>nán</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

gōngzhǔhūnqián,xiānyǒuxiǎogōngdejun1shānyún,chīletóudàntāng,gōngzhǔduìzhèjiànshìfǎnduì chī,tǐngyǒu shí háizhū zhōngxiǎoyànwéiāréntóngfáng,,yòngjiànzhènkuáng,dekòuquántiāokāi,zhèdǎoshìzhēnshídexìngxīn zhǔnzhīdàozhèshìduìkǎochádezuìhòuguān,shífènmài,zàikǎoguānmiànqiánliúxiàhǎoyìnxiàng gōngzhǔshìxiǎngdàoshìdōuxīntóudehuāngya 

gōngzhǔjīnzhī,zūnguì,dāngránmàoránshì,móuláisuànzhīyǒuzhèyàngle, hónglóumèng zhōngjiǎzhīdàoliǎnèrgōulexiàréndelǎo,xiàolelái, nánréndōuzhèyàng,chánzuǐmāode,shuídōushìniánqīngshíguòláide  fǎnzhèngzàifēngjiànshídài,nánrénshìméiyǒuzhēnjiéèrde tàihòuhuánghòuzhīhuìshuō, guī,háishìwéihǎo,dānggěizhèxiǎozhànhuí便biànbei!

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

安徽快3走势 快赢彩票计划 江苏快3 极速快3 福建快3 极速快3 湖北快3 江苏快3 湖北快3走势 甘肃快3